Any AVCHD Converter – AVCHD 视频转换软件

By admin

7月 25, 2013 Mac 视频处理 No comments

Any AVCHD Converter 是 Mac 上的一款视频转换软件,可以将 .mts, .m2ts, .ts, .mod, .tod 格式的视频转换为常用的 mp4, wmv, avi, mov, mkv, flv, mpeg, 3gp 等格式。



下载地址:https://itunes.apple.com/cn/app/any-avchd-converter/id633262770?mt=12

 

来自“反”斗限免

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。