Any AVCHD Converter – AVCHD 视频转换软件[OS X]

By admin

十月 16, 2013 Mac 视频处理 No comments

Any AVCHD Converter 是 Mac 上的一款视频转换软件,可以将 .mts, .m2ts, .ts, .mod, .tod 格式的视频转换为常用的 mp4, wmv, avi, mov, mkv, flv, mpeg, 3gp 等格式。

Any AVCHD Converter – AVCHD 视频转换软件[OS X]丨“反”斗限免

下载地址:https://itunes.apple.com/cn/app/any-avchd-converter/id633262770?mt=12

 

来自“反”斗限免发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

无觅相关文章插件,快速提升流量