Fireebok Duplicates Finder – 重复文件查找工具[OS X]

By admin

十二月 3, 2015 Mac 效率 No comments

Fireebok Duplicates Finder 是一款重复文件查找工具,它能够帮你快速地从文件夹或者是整个磁盘中扫描出重复的文件,这样你就可以通过删除重复的文件来达到节省磁盘空间的功能了。

Fireebok Duplicates Finder - 重复文件查找工具[OS X]丨反斗限免
下载地址:https://itunes.apple.com/cn/app/fireebok-duplicates-finder/id963638872?mt=12

 

来自反斗限免发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

无觅相关文章插件,快速提升流量