MacX Video Converter Pro – 视频转换软件[Mac、PC 双版本]

By admin

12月 26, 2013 Mac PC 视频处理 No comments

MacX Video Converter Pro 是一款著名的视频格式转换软件,支持转换 MKV, M2TS, AVCHD, H.264/MPEG-4 AVC 等高清视频,还支持将视频转换为支持移动设备大小的视频。

MacX Video Converter Pro – 视频转换软件[Mac、PC 双版本]丨“反”斗限免
获取地址:http://dailysoftwaregiveaway.com/macx-video-converter-pro-giveaway/

 

来自“反”斗限免

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注