Radia – Pandora Mini Player – Pandora 客户端播放器[OS X]

By admin

十月 30, 2013 Mac 音乐 No comments

Radia 是一款菜单栏上的 Pandora 播放器,支持免费及收费帐号,没有广告,无需 Flash。

Radia - Pandora Mini Player - Pandora 客户端播放器[OS X]丨“反”斗限免
下载地址:https://itunes.apple.com/cn/app/radia-pandora-mini-player/id509525864?mt=12

 

来自“反”斗限免发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

无觅相关文章插件,快速提升流量