free.apprcn.com
努力做最好的限免网站

WebMinds Duplicate Finder - 重复文件查找工具[Windows]

WebMinds Duplicate Finder 是一款重复文件查找工具,它能为你快速找出磁盘中的重复文件,通过使用多种不同的匹配方式来对文件进行重复检验,只能处理你的重复文件,并导出相关的数据表格。

WebMinds Duplicate Finder - 重复文件查找工具[Windows]

获取地址:https://www.duplicatefinder.com/files/duplicate_finder_setup.exe

下载安装后点主屏幕的注册按键即可

 

来自反斗限免

赞(0)
0 0 投票数
文章评分
订阅评论
提醒
0 评论
内联反馈
查看所有评论
0
希望看到您的想法,请您发表评论x